Soru & Cevap

Değilsiniz, böyle bir zorunluluk yok. Ancak, dava esnasında haklarınızı uzman bir avukat savunmazsa, hukuk davalarında, hakim tarafların istekleri ve delilleriyle bağlı olduğundan, davanızı kolaylikla kaybedebilirsiniz. Bu durumda, başta tutmadığınız kendi avukatınıza değil, karşı tarafın avukatına karşı vekalet ücreti ödemek zorunda kalırsınız. Mahkeme masrafları ve yargılama giderleri de buna eklenir. Son pişmanlıksa fayda etmez.

Her alanda olduğu gibi hukuki işler de uzmanlık gerektirir. Kanun, tüzük ve yönetmelikler ile ve ayrıca yargıtay içtihatları ve mahkeme uygulamaları karşısında hak kaybına uğramamanız için bu alanda özel eğitim görmüş bir avukattan hukuki yardım almanızı tavsiye ederiz.

Dava konusu olan haklarınızın yanında, Avukatlık ücreti pahalı değildir. Dünya genelinde Türkiye’deki avukatlık ücreti  yüksek değildir. Avukatlık ücretinde asgari ücret tarifeleri vardır. Bu tarifelerin altında vekalet ücreti olamaz. Ancak, üzerinde anlaşma sağlanabilir. Bu sizinle avukatınız arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Ödeme kolaylıkları, taksitlendirme vs de mümkün olabilir.

Avukatınıza ödeyebileceğiniz vekalet ücreti konusunda, fikir sahibi olmak için www.barobirlik.org.tr adresinden o yıla ait asgari ücret tarifesine ve baroların internet sitelerinden de tavsiye niteliğindeki listelere bakabilirsiniz. Gerisi sizin anlaşmanıza kalmıştır.

Kaldı ki bizim müvekkillerimiz, e-tahsilat sistemi üzerinden, kredi kartına 9 taksitle de ödeme yapabilmektedir.

Avukatınızla anlaştığınızda, önünüze avukatlık ücret sözleşmesi gelir. Konuştuğunuz tüm hususları bu sözleşmede bulabilirsiniz. Ayrıca, ödemelerinizi banka kanalıyla yapmayı da ihmal etmeyin. Elden ödemeleriniz de makbuz isteyiniz.

Dava açmak bir kişi veya kuruluş aleyhinde mahkeme önünde bir hak talebinde bulunmak demektir. Haksızlığa uğradığınızda, hakkınızı alamadığınızda mahkemeler araya girecek “Türk Milleti adına” yargılama yaptıktan sonra hakkınızı size teslim edecektir.

Davayı siz açıyorsanız, mahkeme masraflarını da siz ödeyeceksiniz.

Avukatınız  açacağınız davanın masraflarını hesaplayarak size bildirir. Bu masraflar mahkeme veznesine yatar. Vekalet ücreti değildir.

Size postacı bir resmi tebligat getirdiyse, o dakika üzerine aldığınız tarihi not edin. İçeriğini okuyun. Muhtemelen size bazı süreler verilmiş olacaktır ve yapmanız gerekenleri o sürelerde yapmanız hayati derecede önemlidir. Davaya cevap vermek için 14 gün süreniz vardır mesela. Bunu geçirirseniz, cevap vermemiş sayılırsınız. İcra dairesinden gelen tebligatlarda ise itiraz ve mal beyanı gibi konularda da süreler vardır. Asla ihmal etmeyin. Hemen bir avukata danışın.

Davanızın uzun sürmesi, taraf teşmilinin sağlanmasına, delillerin toplanmasına bağlı olarak uzun sürebilir. Hakim değişikliğinden, iş yüküne kadar bir çok sebep olabilir. Panik yapmayın ve avukatınıza danışın.

Olmaz. Üzgünüm, arkadaşınız konuşma yeteneğini başka mecralarda sergilemeye devam etmek zorunda. Mahkeme nezdinde ya bizzat siz ya da avukatınız sizi temsil edebilir. Başka birisi temsil edemez. Sizin adınıza söz diyemez. Evet, anneniz, babanız ve eşiniz de buna dahil.

Kimin haklı kimin haksız olduğuna hakim karar verir. Davanın başında müvekkiller görüşür ve tüm olayları anlatmasını isteriz. Haklı olduğuna ikna olursak, davasını alırız. Haksız bile olsa, kendisini savunabileceği noktalar varsa vekaletini alır ve yasalar çerçevesinde savunmasını yaparız.Çünkü savunma hakkı kutsaldır. Herkesin kendisini savunma hakkı vardır. Savunma yoksa yargılama olmaz. Ancak, her avukatın bir işi kabul etmeme hakkı vardır. Ancak, barolar bazı durumlarda,  hangi suç olursa olsun o kişiye bir avukat atamak zorundadır. Mahkeme de bunu talep etmek zorundadır. Görevlendirilen avukat da görevini yapar. Ayrıca, profesyonel bir hizmet veren avukat ile müvekkilini aynı kefeye koymamak gerekir.

Böyle bir yer bulduğunuzda haber verin, biz de oraya taşınalım. Hukuk mahkemeleri görünen gerçeğin peşindedir. Önlerine konan delillerle iddialarla karar verir. Gerçekte kim haklı kim haksız diye felsefi bir yargılama yapmazlar. Maddi gerçeğe ulaşmak ceza mahkemelerinin hedefidir. Hukuk mahkemeleri görünen, şekli gerçeğe göre karar verirler. Siz haklı olduğunuza dair delili mahkemeye süresinde vermezseniz, davayı kaybedersiniz. O yüzden avukat tutmalısınız. Ha ben, google dan baktım konuya ve bu işi kendim yaparım diyorsanız, ona sözümüz yok.  

Elbette duruşmaları ve gelişmeleri takip edebilirsiniz. Avukatınızla birlikte hazır bulunabilirsiniz. UYAP sisteminden sms abonesi olup, avukatınızdan bile önce gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.