Gayrimenkul Hukuku

  • Tapu iptal ve tescil davaları
  • Şufa ve intifa haklarından kaynaklanan davalar
  • Miras paylaşımı ve ecri misil davaları