İdare Hukuku

  • Balık çiftliklerinin, kuruluş, taşınma, devir ve benzeri hukuki sorunları
  • GES güneş enerji santralleri kuruluş başvuru, lisans ve sonrası idari ve yargısal sorunları
  • RES rüzgar enerji santralleri kuruluş başvuru, lisans ve sonrası idari ve yargısal sorunları
  • Belediye, idari para cezası, yıkım kararı ve sair hukuki sorunlar
  • Atama, terfi ve benzeri memur sorunları