İş Hukuku

  • İşten haksız çıkarılma ve tazminat davası
  • İş aktinin haklı nedenle feshi ve tazminat davası
  • Sendika üyeliğinden kaynaklanan davalar
  • Mobbing ‘den kaynaklanan davalar