Sağlık Hukuku

  • Yanlış teşhis ve tedaviden kaynaklanan davalar
  • Sağlık kuruluşlarının idareyle olan ilişkilerinden kaynaklanan davalar
  • Hekim ve hastanelerin haklarında danışmanlık